Επικοινωνία
Ράδιο ΥΠΑΡΧΩ
Γενικές πληροφορίες

Διεύθυνση:
Ερωφύλης 4
Ατσιπόπουλο - Δ.Νικηφόρου Φωκά
Ρέθυμνο-Κρήτη
74100

Τηλέφωνο: 2831031337
Fax: 2831031596

Επικοινωνία